LEVERINGSVILKÅR

Kadaver skal IKKE pakkes inn i plast. Ikke bruk plastikk til å legge over. Plasser kadaver på en skyggefull plass.

Kadaver skal ligge på ett fast underlag, av tre eller betong hvor det er enkel adkomst med kadaverbilen. Kadaver som er forurenset med sand, stein og jord vil ikke bli hentet.

Øremerker fjernes før henting på alle dyr som ikke skal prøvetaes.

La det sitte minst ett merke igjen på prøvedyr.

Hestesko skal fjernes.

Enkelt lam, kje og smågris vil ikke bli prioritert hentet. Vi henstiller til at leverandører av lam, kje og smågris samler dette opp i fryser til en større mengde før levering til oss.

Alt av fremmedlegemer skal fjernes.

Henting som avbestilles etter at bil er sendt ut kan medføre gebyr for bomtur på kr. 800,- +mva.

Det vil normalt bli hentet innen 5 virkedager.

Ordre registrert på helg eller etter kl 16 på virkedager, vil normalt ikke bli behandlet før påfølgende virkedag.