Innsamlingsordning

Biosirk Norge AS

Er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverkverk i Norge og EU, videreforedler vi disse til kjøttbeinmel og animalsk fett.

Brukerveiledninger og leveringsvilkår finner du her
- Bønder
- Firma
- Private
- Hvordan finne Kvitteringer/Handelsdokumenter
- Leveringsvilkår

Bønder vennligst logg inn her

Firma og private vennligst logg inn her