Innsamlingsordning

Biosirk Norge AS

Er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverkverk i Norge og EU, videreforedler vi disse til kjøttbeinmel og animalsk fett.

Brukerveiledninger finner du her
- Bønder
- Firma
- Private hesteeiere
- Hvordan finne Kvitteringer/Handelsdokumenter

Bønder vennligst logg inn her

Firma og private hesteeiere vennligst logg inn her