INNLOGGING BØNDER

For å logge inn bruker du brukernavn (produsentnummer) og passord fra produsentregisteret. Hvis du mangler brukernavn eller passord tar du kontakt direkte med produsentregisteret på tlf.  22 05 47 30 eller post@prodreg.no

Hvordan bestille en henting: Etter innlogging får du tre valg
-MIN KONTO
-BESTILLE
-LOGG UT
Trykk på «BESTILL» slik at du kommer til henteadresse. Her kan du velge henteadresse, eller legge til ny henteadresse. Du legger også inn ett mobiltelefonnummer for kontakt via SMS. Du har mulighet til å legge inn hentenotater hvis du vil gi en enkel beskjed til sjåfør. Skriv gjerne hvor dyr er plassert på gården.

Når henteadresse og telefon nummer er valgt, trykker du «FORTSETT»

Nå velger du hva slags produkt du skal levere og hva slags type dyr.

Velger du storfe – ku, okse eller ungdyr, må du legge inn øremerkenummer 12 siffer før du får gått videre. Du må bruke opprinnelsesmerket til dyret. Dette sjekkes så opp mot Mattilsynets registre for å avklare om det skal tas hjerneprøve av dyret. Hjerneprøvetakning utføres av Biosirk Norge ved henting.

Det samme gjelder småfe- sau og geit. De 7 første sifrene er dyreholds ID (Mattilsynsnummer) så 5 siffer som er individnummer på dyret. Etter du har lagt inn øremerkenummer haker du av for om dyret er eldre enn 18 mnd.

På «Andre dyr» legger du inn antall eller kilo, og så «LEGG TIL DYR». Du vil få opp en rute «TILLEGGSINFORMASJON» der kan du legge inn ID-nr., skrive om den er dødfødt osv. Ikke info til sjåfør.

Etter du har lagt inn riktig ID, trykker du «LEGG TIL DYR»

Har du flere dyr velger du nok en gang hva slags dyr og type.

Trykk «LEGG TIL DYR» for hvert dyr.

Når du har lagt til alle dyr, ser du over i sammendraget at det stemmer.

Stemmer det ikke, kan du slette den linjen som er feil.

Er det riktig, trykker du på leveringsvilkår for å lese og godkjenne før du får bekreftet ordren. Skal dyret tas prøver av, må du velge mattilsynsavdeling.

Først når du har haket av for å ha lest og forstått disse, kan ordren bekreftes ved at «BEKREFT ORDRE» knappen blir grønn. Trykk «BEKREFT ORDRE»