FAQ - Spørsmål og svar

 

Hva skjer med kadaver etter innsamling?

Dyrekadaver og annet risikoråstoff bearbeides ved to anlegg i Norge, Biosirk Norge i Balsfjord og på Hamar.

Råstoffet knuses til < 50 mm, steriliseres ved 133 °C under 3,0 bars trykk i 20 minutter og tørkes, deretter presses fettet ut. Fettet benyttes blandt annet til biodiesel og erstatter fyringsoljer i fyrkjeler ved Biosirk Norge sine anlegg. Melet brukes til energi i sementindustrien og asken som blir igjen inngår i sementproduksjonen.

 

Kan man begrave en dødfødt kalv eller lam, og hva koster det å levere dette til Biosirk Norge?

Ned graving av dyr kan kun skje med tillatelse fra Mattilsynet. Innsamlingen finansieres ved trekk i kjøttprisen.

 

Hvordan levere fjørfe, nyfødte lam og smågris?

Vi henstiller leverandørene til å fryse ned fjørfe, lam og smågris. Dette for å sikre kvaliteten på råstoffet. Og at det blir en større mengde ved hver henting.

 

Har en bilen kran?

Alle våre oppsamlingsbiler har kran med gripeklo. Det er viktig at kadaveret er plassert slik at det er enkelt for bilen å komme til.

 

Hvor lang tid tar det fra bestilling til henting?

Det vil normalt bli hentet innen 5 virkedager.

 

Ringer sjåføren før ankomst?

Kunden vil få telefon eller SMS før henting.

 

Kjører innsamlingsbilene i helgene?

Hovedsakelig kjøres det fra mandag til fredag. Men i sesong (mars-mai) kan det være kjøring også i helgene.

 

Når kjører bilene?

Bilene kjører hovedsakelig i tidsrommet kl. 0600-2300.

 

Hvor store biler kommer?

Hovedsakelig er det treakslede lastebiler. Henger kan forkomme, spesielt i Nord- Norge.

 

Kan man levere hest med hestesko?

Nei, hestesko og andre fremmedlegemer må være fjernet før bilen kommer.

 

Skal øremerket være på dyret?

Øremerker fjernes før henting på alle dyr som ikke skal prøvetaes.

 

Får man kvittering ved henting?

Kvitteringen skrives ut inne på "MIN SIDE" under fanen "HISTORIKK" på www.kadaver.biosirk.no

 

Hvor snart bør man bestilling henting?

Henting bør bestilles så raskt som mulig etter dyrets død.