HELOS logistikksystem

Systemet effektiviserer logistikken ved ruteoptimalisering og nye rutiner for innmelding, dette vil bidra til en bedre flyt i logistikken. Alt dette i tillegg til andre systemverktøy vil redusere avstandene mellom henteplasser. Dette resulterer i en smidigere inntransport, samtidig som vi forbedrer kvaliteten.

Biosirk Norge bruker HELOS logistikksystem til dette formålet. Den forbedrer informasjonsflyten, ruteoptimaliserer henteplasser og gjør det mulig for elektronisk rapportering for alle parter. I tillegg vil alle brukere ha sin egen kontoside med historikk over alle leveringer inn til Biosirk Norge.

Helos logistikksystem inneholder:

  • Mottak og behandling av ordre
  • Ruteoptimalisering
  • Kontroll og sporing av leveransene
  • Rapportering
  • Historikk for alle brukere over innleverte dyr