Regelverk

I Norge er det EU biproduktforordning som gjelder. Denne håndheves av Mattilsynet. Se link for mer info

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/animalske_biprodukter/