Priser

Innsamlingen av husdyrkadaver blir finansiert gjennom en felles finansieringsordning for alle slakteriene i Norge.

Hest, vilt, pelsdyr o.a.er ikke en del av denne finansieringsordningen, derfor blir dette fakturert direkte til alle som leverer slike dyreslag.

 

PRISLISTE KADAVERBIL

Produkt Minstepris Kg pris Stykkpris
Hest     2000,-
Vilt (rådyr, elg, hjort og annet fallvilt) 2000,- 2,90,-  
Kjæledyr 2000,- 2,90,-  
Kadaver fjørfe 800,- 2,90,-  
Slakteavfall (srm, bein og ordinært slakteavfall) 800,- 2,90,-  
Pelsdyr 800,- 2,90-   
Alle priser er eks mva