Priser

Innsamlingen av husdyrkadaver blir finansiert gjennom en felles finansieringsordning for alle slakteriene i Norge.

Hest, vilt, pelsdyr o.a.er ikke en del av denne finansieringsordningen, derfor blir dette fakturert direkte til alle som leverer slike dyreslag.

 

PRISLISTE KADAVERBIL fra 25.03.24

Produkt Minstepris Kg pris Stykkpris
Hest     2400,-
Vilt (rådyr, elg, hjort og annet fallvilt) 2000,- 3,15  
Kjæledyr 2400,- 3,15  
Kadaver fjørfe 1000,- 3,15  
Slakteriavfall (srm, bein og ordinært slakteriavfall) 1000,- 3,15  
Andre produksjonsdyr (utenom storfe, småfe og svin) 1000,- 3,15   
Alle priser er eks mva